{SGL} Teamleider klas 3, 4, 5 en 6 vwo – 0,8 fte

Reageren voor: 7 mei 2018
Locatie: SGL

In verband met de pensionering van één van onze collega’s is er op de SGL plaats voor een nieuwe teamleider in het vwo.

 

Deze teamleider zal binnen de SGL het vwo-team aansturen en zich richten op de ontwikkelingen, die daar gaande zijn. De functie is geen overbruggingsfunctie: de nieuwe teamleider zal vanaf het moment dat de lessen op de campus starten (augustus 2020), leiding geven aan een team in het havo/vwo cluster. De uiteindelijke plek binnen het havo/vwo cluster is nog niet bekend: dat kan in de bovenbouw zijn maar ook in de onderbouw.

 

Zoals verwoord in de nota ‘Cluster havo/vwo Lelystad: ons verhaal’ zijn de pijlers voor dit nieuwe cluster: kennis, eigenaarschap en motivatie. We gaan werken in een kleinschalige omgeving met meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en een goede aansluiting met het primair onderwijs en vervolgonderwijs. Daarnaast willen we dat de leerlingen altijd presteren op niveau, de regie leren voeren over hun eigen ontwikkeling en hun eigen talenten en interesses ontdekken.

 

De vacature bevat de volgende portefeuilles:

a. integraal leiding geven aan het vwo-team (wat betreft onderwijs, personeel en leerlingzaken) en aan een aantal OOP-ers;

b. aansturen van het onderwijs/de vakgroepen:

 • avo vakgroepen breed (we groeien naar een tweedeling toe van h/v avo/vmbo avo);
 • toetsbeleid breed;
 • leermiddelen breed;c. ontwikkelen van de vwo-pilot;
  d. sturing geven aan het Technasium (intern en extern)e. meewerken aan en verantwoordelijkheid dragen voor de havo/vwo-afdeling;f. clusterontwikkeling SVOL breed en op de locatie.

 

Wie ben jij?

We zoeken een teamleider met een duidelijke visie op onderwijs. Je werkt opbrengstgericht en geeft je teamleden ruimte om zelf sturing te geven aan het leerproces. Je staat achter je medewerkers en gaat voor ze staan als dat nodig is.

Je neemt je verantwoordelijkheid, maar bent ook in staat verantwoordelijkheden te delegeren. Je bent koersvast en bent in staat iedereen te overtuigen van die koers.

Tenslotte ben je in staat sturing te geven aan veranderingsprocessen en weet je medewerkers in beweging te krijgen en te houden.

 

Verder vragen we:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een relevante master op het gebied van leiderschaps-, verander-, onderwijskunde of iets vergelijkbaars danwel de bereidheid om deze te halen;
 • kennis van en visie op onderwijsontwikkelingen in het vwo;
 • inspirerend leiderschap;
 • de competentie om een professionele werkrelatie te realiseren met collega’s in het eerste graads gebied;
 • een lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (bij voorkeur 1egraad).

 

Wat bieden we jou?

 • een tijdelijke aanstelling van een jaar, die bij gebleken geschiktheid kan worden omgezet naar vast;
 • een inschaling in schaal LD (cao-vo);
 • een uitdagende opdracht met een school in ontwikkeling en een gloednieuwe campus in het vooruitzicht;
 • opleidingsmogelijkheden om de functie optimaal te kunnen invullen.

 

Reageren?

Ben jij de inspirerende en koersvaste teamleider, die ons helpt onze ambities waar te maken? Reageer dan vóór 7 mei via onderstaande sollicitatieknop. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn gepland in weekvan 14 mei.

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Judit Weekenborg, rector van de SGL via 0320-221254 of 06-41842820.

 

Het complete functieprofiel is op te vragen bij Els den Boer, hoofd personeelszaken, via 0320-752500.

Het eerste blad van het functieprofiel vind je hieronder.


Kern van leidinggeven in het nieuwe cluster

 

De teamleider:

 1. weet wat zij/hij wil; kan mee ontwerpen, kan het ontwerp in een nieuwe dagelijkse routine vertalen en in korte cycli snel verbeteren;
 2. heeft een fase-bewustzijn; weet welke fasen er worden doorlopen en wat dit vraagt op inhoud, organisatie en het ondersteunen van de medewerkers;
 3. is in staat tot het versterken van de samenwerking en eigenaarschap van teams van professionals: hoe komen we uit de eenmansbedrijven naar een gezamenlijke praktijk van denken en lesgeven;
 4. is data gedreven; hij/zij gebruikt eigen onderzoek en onderzoek van anderen in het team en heeft voortdurende zicht op inzet en resultaat;
 5. is in staat met ziel en zakelijkheid leiding te geven vanuit het belang van de leerling, is niet bang voor de confrontatie, heeft veel aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en behoeften;
 6. kan genieten van het werk en heeft er zin in om in nauwe samenwerking met collega- teamleiders iets nieuws neer te zetten.

Solliciteer op deze functie

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X