Adviesnota’s

 

In maart 2015 gaf de GMR van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad haar instemming voor de verdere ontwikkeling van de twee onderwijsclusters.

Dit was meteen ook de aftrap voor drie werkgroepen: havo/vwo, vmbo en Identiteit om te werken aan een nadere invulling van deze clusters.

 

Medewerkers, ouders en leerlingen hebben daarna maandenlang gewerkt aan de adviezen die we nu aan jullie voorleggen.

 

Door middel van soms stevige gesprekken, een flinke dosis creativiteit en vooral het vermogen om los te laten en naar anderen te luisteren, liggen hier nu adviezen die door de werkgroepleden collectief gedragen worden.

 

De werkgroepen hebben op 15 oktober al een deel van de plannen met de collega’s gedeeld en de op- en aanmerkingen die daarop volgden hebben geleid tot een aantal aanpassingen.

 

Het bestuur en de directieraad hebben de adviezen overgenomen en zullen deze als voorgenomen besluit voorleggen aan de GMR.
Naar aanleiding van overleg met onze GMR en bijeenkomsten met onze medewerkers kunnen uiteraard op onderdelen nog wijzigingen plaatsvinden.

 

Na de instemming van de GMR op 10 maart worden er meer medewerkers betrokken bij de invulling van de onderwijsclusters.
Hopelijk zullen deze adviezen veel mensen inspireren om mee te
denken over en mee te werken aan de totstandkoming van beide clusters.

 

Na het lezen van deze adviezen is de conclusie in ieder geval dat we samen weer een enorme stap hebben gezet. Een stap die niet alleen bijdraagt aan beter voortgezet onderwijs in Lelystad, maar die ook een bijdrage wil leveren aan een verdere ontwikkeling van Lelystad.

De verbinding tussen ons, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs wordt duidelijker en sterker dan ooit.

 

Met vriendelijke groet,
Mede namens de directieraad,

 

Barry Lommen
Bestuurder van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl