Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) speelt een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van Porteum. Met integraal toezicht op onderwijs, organisatie, strategisch beleid en de algemene gang van zaken, fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor het College van Bestuur. De RvT, als werkgever van het College van Bestuur, voert zijn functie uit met sterke betrokkenheid en een duidelijke visie, waarbij het de koers van Porteum mede bewaakt.

Documenten:

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl