Over de SVOL

 

Onder de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, kortweg de SVOL, vallen op dit moment drie brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: ISG Arcus, Scholengemeenschap De Rietlanden en de Scholengemeenschap Lelystad (SGL).
Ruim 3700 leerlingen volgen onderwijs bij ons en we hebben in totaal 410 medewerkers.

 

 


“Wij vinden het belangrijk dat iedereen leert het eigen leren en gedrag te sturen en dat je dat in verbinding met je omgeving doet.”

 

Onze (mede door technologische ontwikkelingen) snel veranderende wereld heeft ervoor gezorgd dat afstanden kleiner zijn geworden en we met veel meer informatie, culturen en wereldbeelden in aanraking zijn gekomen. Dat verruimt onze blik en zorgt ervoor dat we meer loskomen uit onze eigen omgeving. Het aantal keuzes dat je kunt maken neemt toe. Het is lastig om je eigen referentiekader, je eigen (kleine) leefwereld, te verlaten en onbevooroordeeld naar de wereld te kijken in de zoektocht naar wat werkelijk waar en belangrijk voor je is.

 

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen te begeleiden in deze zoektocht door structuur te bieden en hen bewust te maken van hun eigen referentiekader, zodat ze meer zicht op zichzelf en de wereld rondom hen kunnen krijgen en hier kritisch naar kunnen kijken.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat leerlingen geloof krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dat ze zelfstandig en zelfverzekerd uitdagingen tegemoet kunnen treden en hebben geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en gedrag.

 

Het is daarbij van belang om verbinding te maken met je omgeving. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties.

Door verbindingen te maken, maak je kennis met de wereld om je heen en wat deze voor jou en anderen te bieden heeft aan kennis, inzichten en ontwikkelingen.

Het resultaat van ons onderwijs is dan een diploma dat recht doet aan je capaciteiten en het vermogen om zelf de regie te nemen over je eigen ontwikkeling.

 

De SVOL is een organisatie in beweging en daarom kijken we kritisch naar ons huidige aanbod en de huidige structuur. Om meer te lezen over onze plannen voor de toekomst kijk je hier.

 

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl