Over de SVOL

Onder de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, kortweg de SVOL, vallen op dit moment drie scholen: Porteum Lyceum (voor havo, vwo en gymnasium), Porteum College vmbo-tl en Porteum College vmbo-basis/-kader. Deze scholen maken deel uit van de onderwijscampus Porteum.

Onze visie op onderwijs

Onze (mede door technologische ontwikkelingen) snel veranderende wereld heeft ervoor gezorgd dat afstanden kleiner zijn geworden en we met veel meer informatie, culturen en wereldbeelden in aanraking zijn gekomen. Dat verruimt onze blik en zorgt ervoor dat we meer loskomen uit onze eigen omgeving. Het aantal keuzes dat je kunt maken neemt toe. Het is lastig om je eigen referentiekader, je eigen (kleine) leefwereld, te verlaten en onbevooroordeeld naar de wereld te kijken in de zoektocht naar wat werkelijk waar en belangrijk voor je is.

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen te begeleiden in deze zoektocht door structuur te bieden en hen bewust te maken van hun eigen referentiekader, zodat ze meer zicht op zichzelf en de wereld rondom hen kunnen krijgen en kritisch te kunnen kijken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat leerlingen geloof krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dat ze zelfstandig en zelfverzekerd uitdagingen tegemoet kunnen treden en hebben geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en gedrag.

Het is van daarbij van belang om verbinding te maken met je omgeving. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties.

Door verbindingen te maken, maak je kennis met de wereld om je heen en wat deze voor jou en anderen te bieden heeft aan kennis, inzichten en ontwikkelingen.

Het resultaat van ons onderwijs is dan een diploma dat recht doet aan je capaciteiten en het vermogen om zelf de regie te nemen over je eigen ontwikkeling.

Onze missie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen leert het eigen leren en gedrag te sturen en dat je dat in verbinding met je omgeving doet.

Onderliggende waarden

Hieronder liggen de fundamentele behoeften van mensen:

Behoefte aan autonomie, behoefte aan relatie en behoefte om je competent te voelen. Leren/ontwikkelen doen we samen, waarbij er voor iedereen ruimte is voor autonomie.

In onze uitwerking van het Vmbo- en Havo/Vwo-cluster hebben we dit vertaald in de  drie R’en: Ruimte, Relatie en Resultaat

Binnen deze clusters bieden we onze leerlingen, medewerkers en leidinggevenden, ruimte om hun eigen kunnen en gedrag te kunnen ontwikkelen en daarvoor verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen, om respectvolle relaties en verbindingen aan te gaan, met voor de leerlingen als resultaat een diploma dat recht doet aan hun capaciteiten en het vermogen om zelf de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Alles in relatie tot de eigen omgeving.

Leerlingen worden uitgedaagd maximaal rendement te halen uit hun talenten. De SVOL wil al haar leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en een bijdrage leveren aan het verwerven van een volwaardige plaats in de samenleving zodat zij als zelfstandige burgers in de toekomst hun weg in de maatschappij goed weten te vinden. Om breed en aantrekkelijk onderwijs voor de leerlingen te realiseren heeft de SVOL diverse onderwijsconcepten in huis en biedt zij onderwijs aan op verschillende niveaus waarin persoonlijke ontwikkeling altijd centraal staat.

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl