Onze missie

Onze missie is dat iedereen leert het eigen leren en gedrag te sturen. Samen zorgen wij ervoor dat iedereen dat doet in verbinding met de omgeving.

Onze (mede door technologische ontwikkelingen) snel veranderende wereld heeft ervoor gezorgd dat afstanden kleiner zijn geworden en we met veel meer informatie, culturen en wereldbeelden in aanraking zijn gekomen. Dat verruimt onze blik en zorgt ervoor dat we meer loskomen uit onze eigen omgeving. Het aantal keuzes dat je kunt maken neemt toe. Het is lastig om je eigen referentiekader, je eigen (kleine) leefwereld, te verlaten en onbevooroordeeld naar de wereld te kijken in de zoektocht naar wat werkelijk waar en belangrijk voor je is.

Wat ons betreft is het de taak van het onderwijs om leerlingen te begeleiden in deze zoektocht door structuur te bieden en hen bewust te maken van hun eigen referentiekader, zodat ze meer zicht op zichzelf en de wereld rondom hen kunnen krijgen en hier kritisch naar kunnen kijken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat leerlingen geloof krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dat ze zelfstandig en zelfverzekerd uitdagingen tegemoet kunnen treden en hebben geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en gedrag.

Het is daarbij van belang om verbinding te maken met je omgeving. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties.

Door verbindingen te maken, maak je kennis met de wereld om je heen en wat deze voor jou en anderen te bieden heeft aan kennis, inzichten en ontwikkelingen.

Het resultaat van ons onderwijs is dan een diploma dat recht doet aan je capaciteiten en het vermogen om zelf de regie te nemen over je eigen ontwikkeling.

Onderliggende waarden

Hieronder liggen de fundamentele behoeften van mensen:

Behoefte aan autonomie, behoefte aan relatie en behoefte om je competent te voelen. Leren en ontwikkelen doen we samen, waarbij er voor iedereen ruimte is voor autonomie.

In onze uitwerking van het vmbo- en havo/vwo-cluster hebben we dit vertaald in de drie R’en: Ruimte, Relatie en Resultaat.

Binnen deze clusters bieden we onze leerlingen, medewerkers en leidinggevenden, ruimte om hun eigen kunnen en gedrag te kunnen ontwikkelen en daarvoor verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen, om respectvolle relaties en verbindingen aan te gaan, met voor de leerlingen als resultaat een diploma dat recht doet aan hun capaciteiten en het vermogen om zelf de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Alles in relatie tot de eigen omgeving.

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl