Extra ondersteuning

cover 3 luik

Welke dingen je ook lastig vindt en wat je ondersteuningsvraag ook is, iedereen heeft recht op goed onderwijs.
Goed onderwijs betekent wat ons betreft dat je in staat wordt gesteld het beste uit jezelf te halen, leert samen met anderen te leren en te leven en goed wordt voorbereid op de volgende stap in je carrière.
Deze doelen zijn dan wel voor iedereen hetzelfde, de weg ernaartoe is voor iedereen verschillend.

Op deze pagina vertellen we kort iets over de basis en extra ondersteuning op de scholen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL): ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL. Zo krijg je een beeld van hoe de scholen werken. Ook laten we drie leerlingen aan het woord die gebruik maken of hebben gemaakt van de extra ondersteuning die de SVOL-scholen bieden.

Het is vooral belangrijk om na het lezen samen met je ouders contact op te nemen met het ondersteuningsteam van de school van jouw keuze. Omdat iedereen verschillend is, heeft ook iedereen andere dingen nodig om zo goed mogelijk te functioneren. Wat jij nodig hebt, bepaalt wat we voor je kunnen doen.

Wat we ook heel belangrijk vinden is goed contact met je basisschool. Daarom gaan wij op bezoek bij alle basisscholen om informatie te verzamelen en hebben we ook na het begin van het nieuwe schooljaar nog goed contact. Zo kunnen we ook aan je oude basisschool laten weten hoe het met je gaat.

De basis

Goed onderwijs begint bij de basis. Alle leerlingen hebben een veilige, vertrouwde leeromgeving nodig, waar er structuur is, duidelijkheid is over wat er van je verwacht wordt en waar je gestimuleerd wordt om je best te doen.

Deze basis bestaat uit een kleinschalig georganiseerde school, vakbekwame docenten en de allerbelangrijkste: je mentor.

De basis is ook een klas waar je elkaar kent, rekening met elkaar houdt en in staat bent om samen te werken en samen te leren.

Ook daarom is de mentor belangrijk. De mentor is de docent die er vanaf het begin voor zorgt dat een klas een hechte groep wordt waar iedereen meetelt. Dat je altijd een aanspreekpunt hebt als je een vraag hebt of iets niet zo goed gaat. De mentor helpt je je thuis te voelen op een school en helpt je met het vinden van een goede leerstrategie.

Ook is de mentor het eerste aanspreekpunt voor je ouders en voor de docenten die jou lesgeven.

De mentor is dus echt de spil van onze organisatie.

Het doel van deze basis is voor iedereen gelijk: we willen dat iedere leerling de aandacht en structuur krijgt die nodig is om in een ‘gewone’ klas te functioneren en we willen dat iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs krijgt. Onderwijs van docenten die ervoor geleerd hebben en veel kennis hebben van het vak dat ze onderwijzen.

Extra ondersteuning

Wanneer je, naast de basisondersteuning, nog iets extra nodig hebt om het beste uit jezelf te halen, komen onze Ondersteuningsteams in actie.

Een Ondersteuningsteam bestaat uit mensen binnen en buiten de school die gespecialiseerd zijn in coachen, trainen en adviseren. Denk hierbij aan coaches die je helpen met faalangst, sociaal-emotionele vaardigheden, dyslexie, dyscalculie en agressieregulatie, maar denk ook aan coaches op het gebied van studievaardigheden

Iedere leerling is uniek en dat betekent dat de ondersteuning die je nodig hebt ook altijd anders is dan bij ieder ander. Daarom spreek je veel met je mentor of coach en overleggen medewerkers van de school ook veel met elkaar om ervoor te zorgen dat jij de hulp krijgt die je nodig hebt om zo goed mogelijk te functioneren.

Het doel verandert niet: wij willen dat iedere leerling in staat is om in een gewone klas les te krijgen van vakbekwame docenten en samen te werken met anderen aan mooie resultaten.

Soms kun je het ook nodig hebben om even een pas op de plaats te maken: even rust, even een time-out of dat je gewoon behoefte hebt om met iemand te praten. Die mogelijkheid bieden we je in een rustige en kleinschalige setting. De Ondersteuningsteams zijn ook een rustpunt voor als het even niet goed gaat en je toch meer begeleiding nodig hebt dan je dacht. Samen werken we dan aan een goede manier om stapje voor stapje weer terug te keren naar een situatie waarin je wel weer mee kunt doen met de rest.

Deze teams ondersteunen overigens niet alleen individuele leerlingen.

Ze adviseren ook docenten en mentoren en dragen bij een veilig en vriendelijk school- en klassenklimaat.

Iedere school werkt ook samen met specialisten van buiten op het gebied van jeugdhulp (denk aan jeugdpreventiewerk, Sterk-op-school-medewerkers en medewerkers vanuit het speciaal onderwijs) om zoveel mogelijk expertise te delen en elkaar te versterken. Zo zijn wij in staat om goede zorg, begeleiding en hulp te bieden.

Is het reguliere voortgezet onderwijs dan voor iedere leerling geschikt? Nee.
Er zullen altijd leerlingen zijn die beter op hun plek zijn in het speciaal onderwijs, maar door onze goede contacten met deze scholen kunnen we deze afweging goed maken. Soms al aan het begin en soms gedurende je schoolloopbaan.

Wil je weten of het onderwijs op de scholen van de SVOL iets voor jou is en ontdekken wat deze scholen voor jou kunnen betekenen? Neem dan snel contact op met één van de zorgcoördinatoren via de website van de school van je keuze.

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl