Het cluster havo/vwo

School voor havo, atheneum en gymnasium

Doelstelling

Bij het ontwerp van ons havo- en vwo-onderwijs hebben we een duidelijk doel voor ogen. We willen namelijk zorgen dat onze leerlingen pro-actieve jongeren worden die keuzes durven maken. We willen daarbij dat ze betrokkenheid tonen bij hun omgeving en verantwoordelijkheid durven, willen en kunnen nemen.

De pijlers van ons onderwijs

Het onderwijs op de nieuwe campus steunt op drie belangrijke pijlers.

Ten eerste willen dat elke leerling presteert op niveau. Dit betekent dus dat we capaciteiten van onze leerlingen goed in beeld moeten krijgen en hen moeten blijven uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Dit betekent ook dat we geloven dat iedere leerling een stevige portie kennis moet opdoen. Stilstand is achteruitgang. Leerlingen komen bij ons om te leren.

Ten tweede willen we dat iedere leerling leert zelf de regie te voeren. Zo zijn zij zelf eigenaar van hun leerproces en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun resultaten. Een leerling die geleerd heeft zelf de regie te nemen, is volgens ons het best voorbereid op de toekomst.

De derde pijler is motivatie. Door leerlingen de ruimte te geven te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen, zullen ze gemotiveerd zijn om dat te doen wat ze voldoening geeft. Juist door te werken aan waar je talenten en interesses liggen, werk je op een positieve manier aan je eigen ontwikkeling.

Wat gaan we doen met ons onderwijs?

We willen met ons onderwijs de autonomie van leerlingen versterken. Daarom heeft de leerling zelf invloed op de leerroute die hij of zij aflegt.

Dit doen we omdat leerlingen verschillende onderwijsbehoeften, capaciteiten en interesses hebben en omdat wij geloven dat dé havo- of vwo-leerling niet bestaat.

Onze grootste uitdaging wordt: kan ons systeem de leerling volgen in plaats van (wat nu vooral gebeurt) dat de leerling het systeem volgt? Wij denken dat dat zeker kan, maar daarvoor moeten we een aantal dingen anders doen.

Als de leerling een eigen leerroute mag kiezen, moeten we zorgen voor een gevarieerd aanbod.

Daarom ontwikkelen wij meerdere leerroutes die passen bij de interesses en capaciteiten van de leerling.

Ook gaan we ervoor zorgen dat leerlingen in aanraking komen met verschillende talentstromen om eigen talenten te ontdekken.

Ten slotte gaan we ervoor zorgen dat leerlingen op verschillende niveaus examen kunnen doen.

Op deze manier bepaalt de leerling de leerroute en niet het systeem.

Ons aanbod

Op het havo/vwo-deel van de campus bieden we de volgende onderwijsvormen aan:

  • Gymnasium (vwo)
  • Atheneum (vwo)
  • Havo 

Bij binnenkomst kun je daarbij nog kiezen voor een ontdekkingsroute:

  • Technasium
  • Natuur & Onderzoeken
  • Maatschappij & Ondernemen
  • Kunst & Cultuur

Verder bieden we nog aan:

  • Tweetalig onderwijs (indien mogelijk op havo, vwo en gymnasium)
  • International Business College (alleen havo bovenbouw)

Verschil tussen havo en vwo

Wij geloven niet dat dé havo- en dé vwo-leerling bestaan. Wel is er natuurlijk verschil tussen havo en vwo, waarbij de aansluiting met het vervolgonderwijs centraal staat.

De havo richt zich op de aansluiting met het hbo, waarin ook beroepsgericht geleerd wordt. We werken op dit moment aan een stevige verbinding met hbo-instellingen.

Het vwo richt zich op het wetenschappelijk onderwijs waar academische vaardigheden aangeleerd worden. Denk hierbij aan onderzoek doen, analyseren etc.

80/20: de kern van het vak en de Ontdekkingsroutes

Maar hoe maak je nu ruimte voor verschillende leerroutes?
Dit gaan we doen door het model 80/20 in te voeren. In dit model bieden vakken het de kern van het vakprogramma aan in 80% van de tijd.
De 20% die hierdoor vrij komt geeft de ruimte om de Ontdekkingsroutes aan te bieden.

In de onderbouw vullen we de 20% in voor de keuze tussen één van de Ontdekkingsroutes: Technasium, Natuur & Onderzoeken, Maatschappij & Ondernemen of Kunst & Cultuur.

Ook gebruiken we deze ruimte voor algemene vaardigheden als plannen, samenwerken, zelfstandig werken en zelfreflectie.

In de bovenbouw biedt de 20% bijvoorbeeld ruimte voor een ondersteuningsprogramma voor vakken waar leerlingen moeite mee hebben, verdiepingsprogramma’s, verbredingsprogramma’s en eigen intiatief van leerlingen.

Bij verdiepingsprogramma’s onderzoekt de leerling uit motivatie en interesse binnen of buiten de vakken verdiepende mogelijkheden.
In een verbredingsprogramma volg je binnen of buiten de school extra vakken.

Het kan natuurlijk ook zijn dat een leerling zelf een voorstel doet om de 20% te benutten. We zorgen er echter wel voor dat hier altijd leerdoelen aan gekoppeld zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan een buitenlandstage.

De nieuwe campus biedt leerlingen veel meer mogelijkheden dan nu. Dit vinden wij belangrijk, want geen leerling is hetzelfde. De ruimte die we kunnen creëren doordat we met meer leerlingen zijn én doordat we het 80/20-model gaan invoeren zetten we in om ons systeem zo in te richten dat we de onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen volgen.

Adviesnota cluster havo/vwo

havovwocover

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl