De stand van zaken voor de zomervakantie

We zijn alweer aan het einde gekomen van schooljaar 2017/2018. De nieuwe campus laat niet lang meer op zich wachten. Het is daarom goed om te kijken naar de ontwikkelingen in de richting van de toekomstige onderwijscampus.

 

Velen van u kennen inmiddels het ontwerp van de buitenkant van de campus, maar inmiddels is het definitieve ontwerp bijna klaar. Daarmee is ook duidelijk hoe de lesruimtes, lokalen en andere binnen- en buitenruimtes vormgegeven gaan worden.

Ik reken erop dat ik u na de zomervakantie meer kan laten zien van het ontwerp van de binnenkant.

 

Voor de nieuwe campus is de medezeggenschap belegd bij de zogenaamde clusterraden. Dit betekent dat naast de medezeggenschapsraden van onze huidige scholen, twee aparte raden medezeggenschap hebben over het cluster vmbo en het cluster havo/vwo. Op dit moment zijn de ontwikkelingen voornamelijk onderwijsinhoudelijk en bestaan de raden uit medewerkers van de SVOL, maar het is de bedoeling dat in een later stadium ook ouders en leerlingen zitting nemen in de clusterraden.

 

De campus en zijn gebouwen hebben nog geen naam. Begin 2019 willen we graag een naam (of namen) kunnen presenteren. Daarom starten we in september met een traject om de beste naam of namen te vinden. Hiervoor wenden wij ons tot ouders, leerlingen, medewerkers, andere Lelystedelingen én naamgevingsexperts om tussen september en december te komen tot het beste resultaat. Hierover hoort u na de zomervakantie meer.

 

Tot slot wil ik u graag wijzen op de website www.onzecampus.nl. Hier vindt u alle informatie die tot nu toe bekend is over ons toekomstige onderwijs. Deze website blijven wij uiteraard actualiseren aan de hand van de komende ontwikkelingen.

 

Ik wens u allen een fijne zomervakantie toe.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Barry Lommen

bestuurder van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad

 

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl