Gemeenteraad stemt in met campus bij De Rietlanden

“Goed voor het onderwijs en goed voor Lelystad.”

 

4 april 2017 is een historische dag geworden, want de gemeenteraad van Lelystad heeft ingestemd met een nieuw te bouwen onderwijscampus voor voortgezet onderwijs op de locatie bij De Rietlanden.

Dit betekent dat er nu daadwerkelijk een start gemaakt gaat worden met de realisatie van de onderwijsplannen die ontwikkeld zijn door de SVOL-mensen zelf. Plannen om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Lelystad te verbeteren met onder andere meer keuze voor leerlingen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen.

 

Het ultieme stemmoment. foto: Ruud Canninga

 

Deze plannen voorzien in een cluster vmbo, waarin alle beroepsprofielen te kiezen zijn en waar intensief samengewerkt gaat worden met het bedrijfsleven en het mbo door middel van een unieke beroepencampus. In dit cluster zal er ook sprake zijn van een sterke theoretische leerweg die door middel van een extra beroepsgericht vak uitstekend voorbereidt op het mbo of door middel van een extra theoretisch vak een drempelloze overgang garandeerd naar de havo.

 

Het cluster havo/vwo is verdeeld in kleinschalige, thematisch ingerichte deelscholen, waar leerlingen op basis van hun talent en interesse onderwijs volgen dat goed voorbereidt op het hbo of de universiteit en hen door middel van een 80/20-principe alle ruimte biedt zich te ontwikkelen, te verbeteren en te excelleren op allerlei mogelijke gebieden.

 

Beide clusters zullen te vinden zijn op de onderwijscampus, waarvoor de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven.

 

Barry Lommen, bestuurder van de SVOL:

“Het besluit van de gemeenteraad is een mijlpaal in de geschiedenis van ons onderwijs, maar het is ook een begin. Vanaf nu is het volle kracht vooruit in de richting van de realisatie van deze onderwijscampus.

We zijn veel dank verschuldigd aan alle medewerkers die de afgelopen jaren in soms onzekere tijden keihard hebben gewerkt aan de toekomst van ons onderwijs. Ook wil ik de gemeente Lelystad bedanken, de raad, het college en de ambtenaren, voor het vertrouwen en dit belangrijke besluit. Dit besluit is goed voor ons onderwijs en goed voor Lelystad.”

 

Bestuurder Barry Lommen mag dan eindelijk de champagne ontkurken onder toeziend oog van voorzitter van de Raad van Toezicht, Anneke Leeuwe.

Wethouder Ed Rentenaar en bestuurder Barry Lommen proosten op de goede afloop.

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl