“De pioniers moeten nu opstaan”

Op 1 juli is er een start gemaakt met de onderwijskundige invulling van de toekomstige onderwijsclusters, waarvan de contouren in maart van dit jaar positief beoordeeld zijn door de gemeenschappelijke zeggenschapsraad van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL).

Het nadenken over en bedenken van de invulling van deze plannen gebeurt door middel van werkgroepen, waarin medewerkers, ouders en leerlingen van de huidige drie SVOL-scholen (ISG Arcus, SG De Rietlanden en SGL) zitting hebben.
“In de jaren ’70 was Lelystad een broeinest vol ambitieuze onderwijspioniers. Mensen kwamen letterlijk met bussen tegelijk naar onze stad om te kijken wat we aan het doen waren. Het was een frisse kijk op onderwijs, geen genoegen nemen met wat er al was en een mentaliteit van samen een berg willen beklimmen. Het grote aantal uitdagingen waar het onderwijs in het algemeen nu voor staat rechtvaardigt de gedachte: de pioniers moeten nu opstaan. Het is tijd om samen een berg te beklimmen, samen na te denken over hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken.”

Zo begon Barry Lommen, sinds het begin van dit schooljaar bestuurder van de SVOL, de middag. Daarna ontstond er een inspirerende bijeenkomst. Door het delen van verschillende visies, expertises en het vaststellen van de gemeenschappelijke en verbindende kijk op onderwijs ontstonden vervolgens nieuwe inzichten.

 

Nieuwe inzichten die leiden tot het besef dat er inderdaad nog een hoop te winnen is en dat de contouren van een vmbo-cluster en een havo/vwo-cluster vele kansen bieden voor meer toekomstbestendig, uitdagender onderwijs met een stevige voet in de samenleving en een sterke verbinding met de partners in de regio: primair en vervolgonderwijs, ondernemers en andere organisaties.

 

“Er moet nu ook maar eens iets gebeuren,” verzuchtte een docent. De door alle aanwezigen positief ervaren startbijeenkomst leidde tot dit besef.

Tussen nu en november zullen de deelnemers in verschillende werkgroepen in verschillende werkgroepen de ideeën steeds meer concretiseren. Dit zal leiden tot een formeel advies aan de bestuurder.
Na 1 november buigt de gemeenteraad van Lelystad zich over de plannen en nemen zij de beslissing over de inzet van middelen voor onderwijs dat inderdaad uitdagender, toekomstbestendig en regio-verbindend is.

Het is de bedoeling om uiterlijk in augustus 2018 te starten vanuit de nieuwe situatie: een vmbo- en een havo/vwo-cluster met daarin onderwijsstromen, mede ontworpen door de medewerkers, ouders en leerlingen.

Op de foto: Barry Lommen, bestuurder van de SVOL

SVOL

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl