Herinrichting voortgezet onderwijs Lelystad bedoeld om kansen voor alle leerlingen te vergroten

Het onderwijsverslag ‘De Staat van het Onderwijs’, dat op 13 april jl. door de Onderwijsinspectie is gepresenteerd, stelt dat er verschillen zijn in kansen tussen leerlingen uit verschillende gezinssituaties. Dit is ongewenst. De SVOL stelt dat een kleinschalig ingerichte en stimulerende leergemeenschap belangrijk is om dit te doorbreken.

Zeker in Lelystad, waar juist het voortgezet onderwijs een grote verandering doormaakt, is het belangrijk om het belang van gelijke kansen altijd bovenaan te stellen.

 

Met de inrichting van de nieuwe onderwijsclusters wil de SVOL alle leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden, mogelijkheden bieden om passend onderwijs te genieten en leerlingen en medewerkers motiveren en inspireren om de voor zichzelf en elkaar de lat hoog te leggen.

Leerlingen hebben juist behoefte aan onderwijs dat bij hen past en hen uitdaagt. Dit betekent dan ook onderwijs gegeven door specialisten met passie en talent voor juist die ene doelgroep.

 

Door leerlingen in de nabije toekomst kleinschalig onderwijs te bieden, verzorgd door een vast team van gespecialiseerde docenten, zullen leerlingen zich meer ontwikkelen.

Vmbo-leerlingen zullen ervaren hoe het is om niet meer het ‘laagste niveau’ van een school te vertegenwoordigen en hierdoor extra gemotiveerd worden.

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, en dit geldt voor leerlingen in het havo/vwo en ook zeker voor leerlingen in het vmbo, kunnen de ruimte krijgen om deze uitdagingen aan te gaan.

 

Wat in de nieuwe onderwijsclusters zeker niet verandert is het gegeven van dakpanklassen, zodat leerlingen altijd de mogelijkheid hebben op te stromen.

Daarom zal de SVOL aan het primair onderwijs gemengde adviezen gaan vragen.

Ook de opstroom van tl naar havo wordt gestimuleerd en verder versterkt door leerlingen in de tl goed voor te bereiden op een overstap.

 

Veel uitval van leerlingen vindt plaats bij de overgang naar een volgend schooltype.

In de nieuwe onderwijsclusters wordt ook gewerkt aan het onderwijs op het snijvlak tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Zo haalt de Beroepencampus (een intensieve samenwerking tussen vmbo en mbo) het selectiemoment weg tussen vmbo en mbo en is het havo/vwo-cluster ook in verregaande bespreking over een equivalent van deze Beroepencampus voor havo en vwo.

Dit alles om ervoor te zorgen dat leerlingen niet alleen soepel door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs, maar ook gemotiveerd worden door onderwijs dat daadwerkelijk voorbereidt op een volgende stap.

 

Gelijke kansen bieden voor iedere leerling, ongeacht afkomst en achtergrond, staat centraal bij de herinrichting van het voortgezet onderwijs in Lelystad.

Aandacht voor burgerschap en persoonsvorming is hierbij ook cruciaal
De scholen zijn uiteindelijk samen met ouders en leerlingen verantwoordelijk voor een succesvolle schoolcarrière.

Juist de nieuwe inrichting van het Lelystadse onderwijs is bedoeld om de kansen voor alle leerlingen te vergroten.

 

 

 

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl