Informatiebijeenkomst voor leerkrachten primair onderwijs

Onder ouders, leerlingen, je collega leerkrachten en andere betrokkenen is er veel behoefte aan duidelijkheid over de realisatie van onze twee onderwijsclusters: een cluster voor havo/vwo en een cluster voor vmbo. Daarom wil ik je graag informeren over de laatste stand van zaken. Dit om zelf goed geïnformeerd te zijn, maar ook om als leerkracht goed antwoord te kunnen geven op vragen van bijvoorbeeld de ouders van jouw leerlingen.

 

De gemeente Lelystad heeft op verzoek van de gemeenteraad een scenariostudie gedaan, gefocust op drie campuslocaties in Lelystad. De conclusie van dit onderzoek is dat de locatie bij De Rietlanden de meest geschikte plek is om deze eventuele campus te realiseren. Dit is echter nog niet een besluit van de gemeenteraad.
Hoewel wij bij het begin van dit traject niet meteen een campusmodel voor ogen hadden (dit betekent allebei de clusters in elkaars nabijheid), hebben diverse fracties binnen de gemeenteraad hier wel hun voorkeur voor uitgesproken. Dit onder andere om letterlijk en figuurlijk de afstand tussen vmbo en havo/vwo te verkleinen.
De uitgangspunten van de nieuwe onderwijsclusters zijn het verder verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, een kleinschalige organisatie met deelscholen binnen de school en meer keuzes realiseren voor onze leerlingen. Als SVOL zien we ook zeker voordelen in een campus-achtige setting. Belangrijk is dat de bovengenoemde uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden.

 

Dit najaar wordt er een besluit verwacht van de gemeenteraad. Zij zullen zich dan uitspreken over de financiële consequenties en de locatie(s) van de clusters.
Wij gaan nog uit van een realisatie in augustus 2019. Hoewel er in de media andere data worden genoemd, vinden we het verstandig om ambitieus te blijven en ervoor te gaan in 2019 te kunnen starten.

 

De behoefte aan meer duidelijkheid en concrete informatie over tijdpaden en locatie(s) is terecht. Vanaf het moment dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, kunnen we dit duidelijker communiceren naar iedereen in Lelystad. Tot die tijd is de stand van zaken zoals hierboven geschetst.

 

De plannen voor een andere inrichting van het voortgezet onderwijs in Lelystad zijn gevormd vanuit onderwijskundige inhoud en deze inhoud staat altijd centraal. Daarover willen we jullie blijven informeren.
Zo werken we onder andere aan een tweede animatievideo die in het teken staat van kleinschaligheid in de twee clusters.
In de informatiebrochure ‘Jouw toekomst, jouw keuze’, waarin onze drie huidige scholen zich aan leerlingen in groep 8 presenteren, staat ook informatie over de toekomstige clusters. Deze brochure hebben alle basisscholen voor de herfstvakantie in huis.
Tenslotte zullen we tijdens de voorlichtingsavonden in november ouders de ruimte geven vragen te stellen over wat hen in de toekomst te wachten staat.

 

Voorafgaand aan deze voorlichtingsavonden wil ik jullie graag persoonlijk bijpraten en ruimte bieden voor jullie vragen en suggesties.
Daarom organiseren we een bijeenkomst op 27 oktober a.s. om 16:00 uur op SG De Rietlanden, waar alle leerkrachten van het primair onderwijs van harte voor zijn uitgenodigd.
Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via www.svol.nl/27oktober

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Barry Lommen

Bestuurder van de SVOL

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl