Lelystad: een lerende stad

Hoe kunnen we jongeren beter voorbereiden op de banen van de toekomst?
(uit de Flevopost van 2 december 2015)
 
 
Buiten de kaders denken, naar elkaar luisteren, samenwerken en vooral doen! De werkgroep ‘De lerende stad’ bruist van enthousiasme. Samen denken zij na over hoe we jongeren in Lelystad nog beter kunnen voorbereiden op de banen van de toekomst.
 
Een meesterschap wedstrijd voor scholieren die uitblinken in techniek, een beroepencampus zodat de competenties van Lelystadse jongeren nog beter aansluiten op het regionale bedrijfsleven en een kruisbestuiving tussen de havo en het vwo en Windesheim Flevoland en universiteiten. Dit zijn drie voorbeelden van ideeën waarmee de werkgroep het onderwijs beter wil laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
 
Vorige week kwamen ondernemers, vertegenwoordigers van het onderwijs, de gemeente, welzijnsorganisaties, jeugdhulp en het maatschappelijk middenveld bij elkaar. Zij bogen zich over vragen als ‘Hoe leiden we Lelystadse scholieren op voor de banen van de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat goed geschoolde jongeren in de regio blijven wonen en hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit op de praktijk en op de behoefte van de ondernemers in onze stad?’
 
 
Enthousiast
De groep bruist van enthousiasme. ‘We zitten in de flow, staan open voor elkaars ideeën en zoeken elkaar ook buiten de bijeenkomsten op. Dit leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven. Vooral dit laatste is belangrijk. We zijn niet de zoveelste praatgroep. Nee, we komen echt in actie’, vertelt Jeroen van Balen, directeur van Van Wijnen.
 
 
Lelystad staat aan de vooravond van een grote verandering binnen het onderwijs. De drie brede scholengemeenschappen SGL, Rietlanden en Arcus maken plaats voor twee nieuwe scholen, één voor VMBO-onderwijs en één voor Havo/vwo-onderwijs. De clusters bieden kansen voor meer toekomstbestendig, uitdagender onderwijs met een stevige voet in de samenleving en een sterke verbinding met de partners in de regio.
 
Uitgelezen moment
‘Het is nu het uitgelezen moment om samen na te denken over hoe we het onderwijs fundamenteel kunnen veranderen. We denken buiten de kaders, werken nauw samen met het lokale bedrijfsleven en zetten samen iets heel moois neer. Onze aanpak is uniek in Nederland’, zegt Judit Weekenborg (SGL), verantwoordelijk voor de vorming van het cluster VMBO.
 
Het belang van goed onderwijs is groot. Bedrijven in Lelystad zoeken naar medewerkers die hun vak verstaan en voorbereid zijn op de toekomst. Opleidingen zullen beter op vervolgstudies moeten aansluiten, zodat de kans op uitval in het eerste jaar wordt verkleind. Daarnaast is de maatschappij er bij gebaat dat jongeren na het volgen van een vervolgopleiding een baan vinden. Bij voorkeur in de regio.
 
Talentgericht
Het maatschappelijk middenveld zoekt naar manieren om de krachten van jongeren in Lelystad verder te versterken. ‘We zullen veel meer talentgericht moeten werken in plaats van mankementgericht’, zegt Sharon Stellaard, projectleider transformatie van Vitree.
 
Een concreet voorbeeld is de meesterschap wedstrijd (naar het voorbeeld van master chef) voor leerlingen van het MBO en voorgezet onderwijs. Jongeren leren op een leuke manier hoe ze kunnen samenwerken en ze hun vakinhoudelijke kennis kunnen verbreden. De jury, bestaande uit het onderwijs en bedrijfsleven, bepaalt de criteria voor het behalen van succes.
 
Serviceclub Rotary pakt de handschoen op. ‘De eerste meesterschap wedstrijd zal dit schooljaar nog plaatsvinden. De wedstrijd is een impuls voor het realiseren van state of the art opleidingen en is vooral erg leuk!’, zegt Rotarian Salvatore Lo Dico.
 
Beroepencampus
Het lokale bedrijfsleven denkt graag actief mee over de inhoud van het onderwijs. Het blijft overigens niet bij denken…. Neem bijvoorbeeld het idee voor de beroepencampus. Op de campus kunnen scholieren van leerjaar 4 van het VMBO en leerjaar 1 en 2 van het MBO leren onder begeleiding van vakmensen uit het bedrijfsleven. Dit doen zij in een speciaal praktijklokaal of op locatie, zoals nu al gebeurt bij Schaap Shipcare en Scala.
 
‘Ondernemers kunnen de scholieren enthousiast maken voor hun vak en krijgen de mogelijkheid om de werknemers van de toekomst op te leiden. Het zorgt voor inspiratie. Het klaslokaal is lang niet voor iedereen de meest succesvolle omgeving om te leren’, legt Barry Lommen, bestuurder van de SVOL, uit.
 
Windesheim Flevoland
Onno van Helden (Rietlanden), verantwoordelijk voor de vorming van het cluster HAVO/ VWO, voert momenteel samen met Windesheim Flevoland gesprekken over de manier waarop beide onderwijsinstellingen kennis met elkaar kunnen uitwisselen en de lesinhoud op elkaar kunnen laten aansluiten. ‘Een van de ideeën is dat we studenten en docenten van Windesheim Flevoland meer willen betrekken bij de lessen op de havo. Leerlingen van het vwo willen we in een vroeg stadium kennis laten maken met de manier van werken op de universiteiten.’
 
‘De conclusie? Samen komen we tot mooie initiatieven, hebben we een frisse kijk op het onderwijs en vormen we een breed netwerk. We streven naar een “community college”, onderwijs van, voor en gedragen door de stad’, besluit wethouder Elly van Wageningen positief.
SVOL
SVOL

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl