Leraren kunnen niet wachten op nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs

 

Lelystad – De twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs die er moeten komen, houden de gemoederen bezig. De gemeenteraad staat aan de vooravond van de allesbeslissende besluiten. Betrokken leraren hebben één boodschap voor de politiek: ‘Schiet op!’

 

Enthousiasme

‘Ik verwacht er heel veel van. De nieuwe scholen geven de mogelijkheid om huidige struikelblokken op te heffen en onderwijsvernieuwing toe te passen,’ zegt Meia Otten (Rietlanden, havo/vwo). ‘De nieuwe scholen bieden meer keuzemogelijkheden voor leerlingen,’ zegt Hanna Horlings (Arcus, havo/vwo). ‘Maar ook voor leraren. Het is een ander concept, een andere manier van werken,’ weet Piet Hummel (Arcus, vmbo).

Natuurlijk wordt er onder de leraren van de huidige scholen veel over gepraat. ‘Het enthousiasme is echt voelbaar. De collega’s die enthousiast zijn over de plannen worden weer geraakt in hun passie: onderwijs geven…,’ zegt Linda den Engelsman (SGL, vmbo). ‘En dan zie je hun ogen fonkelen,’ vult Michel Canninga (Rietlanden, vmbo) aan. ‘Maar de onzekerheid tempert het enthousiasme wel. Dus er moeten knopen worden doorgehakt,’ meent Olga Mes (SGL, havo/vwo).

Het enthousiasme is voelbaar, maar moet wel levend worden gehouden. Vandaar de boodschap van de betrokken onderwijsspecialisten aan de politiek: ‘Zet de schouders eronder en neem stappen, zodat ook wij verder kunnen gaan.’

 

De plannen

Nog even de plannen in het kort: de huidige brede scholengemeenschappen, ISG Arcus, De Rietlanden en SGL, moeten opgaan in twee nieuwe clusters van kleine deelscholen: één cluster voor vmbo en één cluster voor havo/vwo. Die clusters zullen plaats bieden aan elk zo’n 2.000 leerlingen. De politiek moet beslissen over de huisvesting van de scholen, men gaat niet over de inhoud van het onderwijs. Daarbij heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor het ‘campusmodel’, waarbij beide scholen op één locatie zullen verrijzen. Onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat nieuwbouw in de buurt van de locatie van De Rietlanden de beste optie is.

 

Kansen

De nieuwe scholen bieden de leerlingen kansen die er nu nog niet zijn. ‘We kunnen meer richtingen aanbieden, richtingen die een individuele school niet kan aanbieden omdat er niet genoeg leerlingen zijn, maar in gezamenlijkheid wel,’ zegt Michel. ‘Op Arcus kunnen we bijvoorbeeld geen Spaans aanbieden. Straks kunnen alle leerlingen daarvoor kiezen,’ zegt Hanna. En er komen vakken bij, vakken die nu nog niet kunnen worden gegeven.

 

Aansluiting

Bovendien kan er met het nieuwe vmbo een betere aansluiting worden gezocht met het mbo en het bedrijfsleven, denkt Michel. Piet beaamt dat: ‘We kunnen meer beroepenvelden bedienen. Iedere school heeft nu zijn specialisme, maar in de gezamenlijkheid ligt veel meer kracht. Daarbij kan ook een betere aansluiting worden gezocht met waar lokaal behoefte aan is. We zijn nu al veel in gesprek met het bedrijfsleven om dit goed vorm te kunnen geven.’

De nieuwe havo/vwo kan zorgen voor een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. ‘Zodat de overgang naar bijvoorbeeld de universiteit optimaal is,’ zegt Hanna. ‘Het is dan ook geen kwestie van willen. Het is een kwestie van móeten,’ stelt Linda en de andere vijf zijn het daar roerend mee eens.

 

Vertrouwde omgeving

In de nieuwe scholen wordt de rol van mentor/coach van de leerlingen belangrijker. ‘De uitdaging is om in een grote school voor kleinschaligheid te zorgen, door de leerling zijn eigen team van leraren te geven. De mentor kan daarbij zorgen voor maatwerk: het beste voor elke individuele leerling en hem of haar begeleiden in het maken van de juiste keuzes, de keuze die past bij zijn of haar talenten,’ denkt Piet. ‘Het wordt ook echt niet één grote leerfabriek, zoals sommige mensen denken. Het worden deelscholen in clusters van elk zo’n 250 leerlingen met met een eigen team van docenten,’ zegt Hanna. ‘Veel kleinschaliger dan nu.’

 

Campus

De zes zien er ook het voordeel van dat de twee nieuwe scholen fysiek op één locatie zitten. ‘Je moet daarbij zorgen voor flexibele schoolgebouwen, dat past ook bij flexibel onderwijs,’ meent Olga. ‘Maar een campus zorgt ervoor dat alle leerlingen elkaar kunnen blijven ontmoeten. En het maakt een eventuele overstap van de één naar de ander makkelijker, omdat je als leerling bij zo’n overstap dan niet gelijk uit je sociale omgeving wordt gehaald en naar een ander deel van de stad moet fietsen,’ zegt Linda.

 

Vernieuwing

Onderwijsvernieuwing is de gemeenschappelijke deler. Natuurlijk schept verandering ook onzekerheid. ‘Er is nog veel onduidelijk. Binnen het basisonderwijs leven dezelfde vragen en zorgen die ook ouders hebben.’  zegt Olga.

‘Door die onderwijsvernieuwing weten we elkaar wel te vinden, dwars door de scholen en richtingen heen,’ zegt Linda. Het plan voor de nieuwe scholen is dan ook niet van bovenaf bedacht en opgelegd. ‘We hebben er allemaal over mee kunnen praten en denken, en dat doen we nog steeds. Dat zorgt er ook voor dat er op de scholen een groot draagvlak is voor de plannen,’ weet Michel.

 

Boodschap

Kortom: voor de politiek is de boodschap van deze leraren duidelijk: neem een beslissing en geef ons de kans. ‘En kom langs. Ga met ons in gesprek. De passie van de leraren is te voelen op de scholen als je over de plannen praat. Onzekerheid over de toekomst tempert het enthousiasme, dus politiek: hak die knoop door! Dit is het moment!’

 

Door: Kees Bakker, Flevopost

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl