Platform Dromen voor Lelystad opent de deuren voor delen, verbinden en inspireren.

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad werkt aan de toekomst van het voortgezet onderwijs in Lelystad, wat geresulteerd heeft in het vormen van een vmbo-cluster en een havo/vwo-cluster.

Eén van de doelstellingen is het vinden en leggen van verbindingen tussen ondernemers, politiek, onderwijs, zorginstellingen en alle anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Lelystad.

 

In het voortgezet onderwijs van de nabije toekomst is er meer ruimte voor samenwerking om ervoor te zorgen dat de toekomst van Lelystad zich kenmerkt door betrokken en initiatiefrijke inwoners, op de eigen arbeidsmarkt voorbereide leerlingen en overal zichtbare verbindingen.

 

Een eerste stap is zichtbaar maken hoe we over deze toekomst denken. Wat de uitdagingen zijn, waar we van dromen en hoe we denken te realiseren wat we willen.

Daarom is www.dromenvoorlelystad.nl gelanceerd: een plek waar alle dromen, ideeën, plannen en inzichten gedeeld kunnen worden en waar alle dromen, ideeën, plannen en inzichten zichtbaar worden en een gezicht krijgen.

 

Mensen en organisaties met ideeën en inzichten voor de toekomst worden van harte opgeroepen dit met de hele stad te delen door op www.dromenvoorlelystad.nl te klikken op ‘Ik heb een droom’.

 

Dromen voor Lelystad is een initiatief in ontwikkeling waar naarmate de tijd verstrijkt meer en meer van initiatiefrijk Lelystad zichtbaar zal worden. Dat is de basis voor de toekomst.

SVOL

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl