Stand van zaken

In de toekomst gaan de drie brede scholengemeenschappen in Lelystad op in twee onderwijsclusters: een cluster voor havo/vwo en een cluster voor vmbo. Een cluster is in dit geval een plek waar in meerdere kleinschalig ingerichte deelscholen onderwijs wordt gegeven.

 

We merken dat er  veel behoefte is aan duidelijkheid over de realisatie van deze twee onderwijsclusters. Het is daarom goed om u te informeren over de laatste stand van zaken.

 

Scenariostudie

De gemeente Lelystad heeft op verzoek van de gemeenteraad een zogenaamde scenariostudie gedaan. Dit onderzoek is om te kijken welke locatie(s) het meest geschikt is/zijn om de clusters te realiseren. Nu richtte de scenariostudie zich op verzoek van de gemeenteraad vooral op een campusmodel: allebei de clusters bij elkaar in de buurt.

De conclusie van het onderzoek is dat het ‘braakliggende’ terrein bij De Rietlanden het meest geschikt is om deze campus te bouwen. Dit is echter nog niet een besluit van de gemeenteraad.

 

Campusmodel

De uitgangspunten van de nieuwe onderwijsclusters zijn het verder verbeteren van ons onderwijs, een kleinschalige organisatie met deelscholen binnen de school en meer keuzes realiseren voor onze leerlingen.  Hoewel wij bij het begin van dit traject niet meteen een soortgelijk campusmodel voor ogen hadden, zien wij ook zeker voordelen en de mogelijkheid om binnen een campus onze uitgangspunten te kunnen realiseren.

 

Realisatie

Dit najaar wordt er een besluit verwacht van de gemeenteraad. Zij zullen zich dan uitspreken over de financiële consequenties en de locatie van de clusters.
Wij gaan nog uit van een realisatie in augustus 2019. Hoewel er in de media andere data worden genoemd, vinden we het verstandig om ambitieus te blijven en ervoor te gaan in 2019 te kunnen starten.

 

Wij begrijpen de behoefte aan meer duidelijkheid en concrete informatie over tijdpaden en locaties. Vanaf het moment dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, kunnen we dit duidelijker communiceren naar iedereen in Lelystad.

 

Ondertussen blijven docenten, aangevuld met ouders en leerlingen, doorwerken aan de verdere onderwijskundige invulling van beide clusters.

Meer informatie over onze onderwijsplannen vindt u hier.

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl