Techniek-wedstrijd brengt Lelystad samen

Onderwijs, overheid en ondernemers tekenen convenant voor realisatie van het ambitieuze Meesterschap-idee van Rotary Lelystad.

 

 

In restaurant Aan Ut Water kwamen op 14 december 2016 vertegenwoordigers van het Lelystadse onderwijs, plaatselijke ondernemers, gemeente, provincie en cultuur- en zorgorganisaties bijeen voor een belangrijke mijlpaal.

 

Ruim een jaar geleden ontstond op initiatief van Barry Lommen, bestuurder van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) en Elly van Wageningen, wethouder van onderwijs De Lerende Stad. Een project dat tot doel heeft Lelystad te verenigen en de samenwerking tussen onderwijs en alle lokale partners te verstevigen.

Eén van de gepresenteerde ideeën kwam van de Lelystadse Rotary: Een Meesterschap-wedstrijd voor leerlingen in het vmbo.

 

“Wij vinden het belangrijk om leerlingen te interesseren voor techniek,” aldus Rotarian Salvatore Lo Dico. “Niet alleen omdat het een mooi vak is, maar ook omdat de verwachting is dat in de toekomst er meer en meer vraag zal zijn naar mensen die een technische opleiding hebben. Het is een zich snel ontwikkelend veld waar voortdurend kennis en kunde nodig is. Zowel in de vorm van arbeidskrachten als in de vorm van ondernemende jongens én meisjes die technische oplossingen bedenken voor vraagstukken, nu en in de toekomst.”

 

Met dit in gedachten bedacht de Lelystadse Rotary de wedstrijd Meesterschap in Techniek, waar leerlingen in het vmbo de strijd met elkaar aan gaan. Het idee, losjes gebaseerd op de succesvolle tv-serie Masterchef, brengt de leerlingen in contact met bedrijven in de eigen regio. De opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren om te laten zien wat ze kunnen komen ook uit deze bedrijven zelf en in de lessen op school wordt de vaardigheid die tijdens de wedstrijd aan de orde komt behandeld en aangeleerd.

“Meteen toepasbare kennis en kunde en bovendien voor de leerlingen een manier om te kunnen schitteren,” zegt mede-Rotarian Franc Heijke.

 

Een idee bedenken is één ding. Het uitvoeren is een tweede en daartussen zit nog het vinden van partners. Dit bleek geen probleem: de Gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland zegden meteen financiële steun toe en bij De Lerende Stad kregen de bedenkers ook onmiddellijk de handen op elkaar.

 

Barry Lommen, bestuurder van de SVOL was “meteen geprikkeld door dit idee”.

“Eén van de belangrijkste uitdagingen voor het Lelystadse onderwijs, zowel voor het voortgezet onderwijs als het vervolgonderwijs, is een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Voor hen is het belangrijk, omdat ze investeren in goede arbeidskrachten. Voor ons is het belangrijk, omdat ze ons onderwijs relevant en bij de tijd kunnen houden.”

 

Met het tekenen van het convenant door Barry Lommen (SVOL), Ben Vermeer (MBO College Lelystad), Elly van Wageningen (wethouder), Salvatore Lo Dico (Rotary) en vertegenwoordigers van Van Campen Industries, Schaap Shipcare-Composites-Yachting en Van Wijnen Bouwgroep werd een belangrijke stap gezet in de richting van realisatie van het project.

De ondertekenaars verbinden zich aan het project en gaan in de komende tijd ook aan de slag met de realisatie ervan. Andere ondernemers dan de ondertekenaars worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

 

De eerste editie van de wedstrijd Meesterschap in Techniek zal starten in het najaar van 2017.

 

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl