Cluster vmbo

 

UPDATE

14 juli 2016

 

Er hebben de laatste maanden veel ontwikkelingen plaatsgevonden bij de uitwerking van het vmbo-concept. Op 14 juni hebben we de opbrengsten gedeeld en uitgelegd hoe we volgend schooljaar gaan werken. Toch kan ik me voorstellen dat er ook na die dinsdag een groot verschil is tussen collega’s in informatie en beelden over het nieuwe cluster. We gaan niet voor niets volgend jaar in gezamenlijkheid het cluster uitwerken.

 

Vanaf volgend schooljaar zullen op elke eerste dinsdag van de maand alle docenten gaan meedenken over een verdere concretisering van ons project. Dit doen we aan de hand van verschillende dossiers, waarbij iedere bijeenkomst een ander dossier aan de orde zal komen. Aan het einde van volgend schooljaar moet er dan een handboek, een onderwijsbestek, liggen voor de nieuwe vmbo-school. Dit vormt de basis voor schooljaar 2017/2018 waarin we het ontwerp verder concretiseren op het niveau van de lessen.

 

In december zal de SVOL-middag in het teken staan van bedrijfsbezoeken. Dit biedt mogelijkheden voor ons, maar ook voor de bedrijven zelf. Wij krijgen inzicht in de arbeidsmarkt waar we onze leerlingen op voorbereiden. De bedrijven ontdekken wat de mogelijkheden zijn van de samenwerking. Ze kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op ons onderwijs om ervoor te zorgen dat leerlingen echt voorbereid worden op een baan in de eigen regio.

 

Verder is de vmbo-mbo-groep van start gegaan. Tot januari bestaat deze groep alleen nog uit leidinggevenden die het proces van samenwerking gaan inrichten. Deze samenwerking is heel bijzonder voor Lelystad, voor Flevoland en eigenlijk voor heel Nederland.

We doen dit in eerste instantie met MBO Lelystad, maar het is de bedoeling dat daarna ook andere partijen kunnen aanschuiven. Om het proces niet te ingewikkeld te maken, beginnen we echter met één partij.

 

Er is ook een kerngroep nieuwe examenprogramma’s aan de slag. Dit is urgent, want zij moeten een flinke slag slaan voor de nieuwe programma’s en leertaken die augustus 2017 ingaan. We starten in september met de beroepsgerichte docenten aan de uitwerking en denken ook na over het LOB-programma in de transitieperiode tussen nu en de realisatie van de nieuwe clusters.

 

Voor de TL zijn er interessante ideeën ontstaan over de programmering die ingericht zijn op uitstroomprofielen. Denk maar aan de unieke HTL-stroom en het zevende beroepsgerichte vak dat gevolgd wordt in één van de beroepenwerelden.

 

Voor alle betrokkenen bij het vmbo-cluster zal de eerste bijeenkomst na de vakantie gaan over leren met ruggengraat en het oefenen in verantwoordelijkheid. Want dat… dat wordt de basis voor alles wat we verder gaan realiseren.

 

Judit Weekenborg

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl